Sri.RAJASEKHARAN NAIR (President)
Ph :: 9446506327
Sri.V K MANJU (Vice-President)
Ph :: 9947862171
Sri. SUNIL CHACKO, Principal (Secretary)
Ph :: 9497004997
Smt. UMAMAHESWARI R, Vice Principal
Ph :: 9847188848
Sri.ANILKUMAR V P
Ph :: 9605871536
Sri.RAJKUMAR  S
Ph :: 9846110277
Smt.GOWRI VIMAL
Ph :: 9495113355
DR. NISHA N G
Ph :: 9946840107
DR.SOWMYA R S
Ph :: 9496103227
DR.R S SURESH RABIN
Ph :: 9446559239
Sri.AMIT S
Ph :: 9446716166
Sri.DINESH KUMAR A N
Ph :: 9446075212
Smt.PREETHA G NAIR
Ph :: 9895375431
Smt.RESMI R M
Ph :: 9495521875

Teachers

Smt. BINY JOSEPH
Ph :: 9447211599
Smt. P L JAYA
Ph :: 9447451731
Smt. MINI K
Ph :: 9495825616
Smt.LATHASANTHOSH
Ph :: 9447766018
Smt. SREELEKHA T K
Ph :: 9497868637
Sri.ARUN
Ph :: 9744269239