PTA Members

PTA MEMBERS
wdt_ID PTA MEMBERS
1 Shri.Sunil Chacko (Secretary)
2 Smt.Uma Maheswari (Treasurer)
3 Lt.Col AK Prashanth (President)
4 Smt.Rohini.R (Vice President)
5 Shri.Dinesh Kumar.A.N
6 Shri.Krishnadas .M.P
7 Smt.Maya.G.Pillai
8 Shri.Janardhanan .S
9 Shri.Sudheer Kanakkod
10 Dr.R.S.Suresh Rabin